Nasze systemy
Nasze systemy
Funkcjonalności systemu awizacyjnego:
1
Planowanie dostaw (aplikacja biurowa i moduł www)
  • planowanie kalendarza dostaw z uwzględnieniem okienek awizacyjnych oraz ich pojemności, terminów dostaw wybranych towarów etc. (aplikacja biurowa zintegrowana z systemem nadrzędnym zakładu)
  • planowanie dostaw zgodnie z wytycznymi zakładu dot. czasu, miejsca, niezbędnej dokumentacji (moduł WWW z dedykowanym dostępem dla pracowników klienta – dyspozytorów, kierowców)
  • raportowanie i monitoring dostaw wraz z systemem alertów, powiadomień oraz ewentualnych kar za opóźnienia itp.


2
2. Realizacja dostaw – awizacja (aplikacja mobilna, moduł www oraz apliakcja biurowa)
  • Rejestracja dostawy przy bramie wjazdowej w tym weryfikacja dokumentacji, czasu dostawy, ważenie pojazdów etc.
  • Kolejkowanie dostawców zgodnie z ustalonymi okienkami dostaw
  • Kierowanie dostawców pod odpowiednie rampy zgodnie z planem awizacyjnym
  • Przekazywanie danych związanych z dostawą do systemu awizacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z poziomu bramy oraz rampy.