Nasze systemy
Nasze systemy
Funkcjonalności systemu BHP:
1
Monitoring sytuacji niebezpiecznych (dostępne z poziomu każdego pracownika)
 • zgłoszenie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do systemu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, urządzenia mobilnego czy info kiosku
 • przyporządkowanie zagrożenia do kategorii, typu, miejsca występowania etc.
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za usunięcie zagrożenia
 • monitoring postępu prac związanych z usunięciem zagrożenia – przypomnienia, alerty etc.
 • raportowanie procesu usunięcia zagrożenia do osób odpowiedzialnych
 • tworzenie globalnej bazy sytuacji niebezpiecznych oraz sposobów ich eliminowania


2
Planowanie i raportowanie audytów w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • planowanie harmonogramu i zakresu audytu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, zgodnie z zakładowym planem audytów
 • przyporządkowanie audytorów do poszczególnych audytów wraz z zakresem zadań
 • monitoring prowadzonych audytów
 • tworzenie zakładowej bazy raportów po audycie


3
Planowanie i raportowanie szkoleń w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • planowanie harmonogramu i zakresu szkolenia z wykorzystaniem aplikacji biurowej na podstawie bazy szkoleń w zakładzie
 • wdrażanie nowych tematów i programów szkoleń
 • monitoring przeprowadzenia szkoleń na podstawie generowanych list obecności
 • tworzenie i rozwój bazy szkoleń w zakładzie