Nasze systemy
Nasze systemy
System informatyczny APLOK Sys to kompleksowe rozwiązania usprawniające pracę ubojni bydła. Wspieramy zakłady, począwszy od skupu, poprzez ubój i rozbiór wołowiny skończywszy na wydaniu klientowi części mięsa wołowego. Programiści APLOK Sys na bazie autorskiego systemu tworzą dedykowane rozwiązanie wspierające pracowników zakładu na każdym etapie produkcji. System jest w pełni funkcjonalny oraz wydajny niezależnie od tego, czy zostanie wdrożony w oparciu o park maszynowy klienta, czy urządzenia dostarczone przez APLOK Tech.

Moduły informatyczne wspierające zakład
ścieżka logistyczna:

1
Skup bydła żywego
- Rejestracja żywca na dobrostanie – skup i przyjęcie do magazynu surowca
- Generowanie dokumentacji ARiMR


2
Ubój
- Generowanie listy ubojowej
- Realizacja uboju


3
WBC
- Ważenie, klasyfikacja tusz wołowych zgodnie z systemem EUROP
- Oznaczanie półtusz
- Rejestracja piątej ćwiartki


4
Ćwiartowanie
- Ważenie i oznaczenie ćwierci po wystudzeniu
- Ewidencja ćwierci w magazynie


5
Wydanie
- Wydanie ćwierci zgodnie z zamówieniem
- Generowanie dokumentów (WZ - HDI, Specyfikacja wydania, Listy przewozowe, CMR)


6
Biuro
- Generowanie listy ubojowej, generowanie protokołów zniszczenia kolczyków
- Generowanie raportów – wielkość uboju z podziałem na klasy uformowania i otłuszczenia.
- Generowanie cenników zgodnie z parametrami (kategoria tuszy, klasa uformowania mięśnia, klasa otłuszczenia
- Generowanie rozliczenia z dostawcą