Nasze systemy
Nasze systemy
Rozwiązania informatyczne APLOK Sys dla mroźni składowych wspierające procesy składowania towaru, zamrażania w tunelach szokowych, ręczne i mechaniczne przeładunki towaru, paletyzowanie, etykietowanie, metkowanie, konfekcjonowanie oraz wykonywanie dokumentacji eksportowej. System jest w pełni funkcjonalny oraz wydajny. Może zostać wdrożony w oparciu nowe urządzenia instalowane przez producenta mroźni składowych. Może działać na urządzeniach już funkcjonujących, ale również urządzeniach dostarczonych przez APLOK Tech.

Moduły informatyczne wspierające zakład
ścieżka logistyczna:

1
Przyjęcie towaru od deponenta
- Awizacja dostaw
- Przyjęcie dostawy od deponenta


2
Obsługa usług zleconych
- Rejestracja usług na powierzonym towarze (Przekonfekcjonowanie, depaletyzacja, paletyzacja)
- Ewidencja towaru na mroźniach
- Obsługa mrożenia (SZOK) w komorach szokowych


3
Wydanie towaru
- Wydanie zgodnie z dyspozycją deponenta
- Generowanie dokumentów (WZ-HDI, specyfikację wydania, listy przewozowe, CMR)


4
Biuro
- Analiza i monitoring dostępności miejsca magazynowego
Rozliczenia z deponentami za usługi bieżące oraz wykonane w okresie rozliczeniowym
- Raportowanie, generowanie bilansów, rozliczenia i fakturowanie