Nasze systemy
Nasze systemy
Rozwiązania informatyczne APLOK Sys wspierające procesy prawidłowego odmierzenia ilości składników, zarządzania czasem mieszania lub podgrzewania, temperaturą, prędkością obrotową mieszadła, czasem cyrkulacji itp. Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi całego ciągu technologicznego odważania surowców w pełni automatycznego lub połączonego z ręcznym dodawaniem składników. Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania umożliwiają kontrolowanie recepturowania. Oprogramowanie może zostać wdrożone w oparciu o urządzenia działające w zakładzie, bądź dostarczone przez APLOK Tech.

Moduły informatyczne wspierające zakład
ścieżka logistyczna:

1
Definiowanie receptur
- Określenie składu produkowanego wyrobu proc. lub wagowo
- Wskazanie wag lub innych urządzeń dedykowanych dla danego składnika


2
Monitorowanie i raportowanie
- Bieżące monitorowanie zleceń produkcyjnych
- Generowanie raportów rozliczeń produkcji
- Kontrola ilościowa w oparciu o masę wyprodukowanego towaru czy założoną recepturę
- Kontrola jakościowa poprzez tworzenie historii produkcji wyrobu gotowego
wsparcie kontroli jakości surowców.