Nasze systemy
Nasze systemy
Rozwiązania informatyczne APLOK Sys wspierające procesy precyzyjnego planowania okien czasowych dla załadunku oraz rozładunku środków transportu. Nasze oprogramowanie pozwala na uproszczenie czynności rejestracyjnych, związanych z wjazdem/wyjazdem aut. Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania, optymalizują zarządzanie łańcuchem dostaw, generując oszczędności zasobów – czasu i pieniędzy. Oprogramowanie może zostać wdrożone w oparciu o urządzenia działające w zakładzie, bądź dostarczone przez APLOK Tech.


Moduły informatyczne wspierające zakład / ścieżka logistyczna:
1
Definiowanie okien dostaw – okno awizacyjne
- Rejestracja awizacji przez dział logistyki
- Rejestracja awizacji przez dostawców poprzez moduł internetowy


2
Rejestracja dostaw zgodnie z awizacją
- Obsługa wagi samochodowej, sterowanie szlabanami itp.


3
Systemy pomocnicze
- Rozliczanie dostaw (opcjonalnie)
- Raportowanie w tym naliczanie kar umownych za spóźnienia bądź brak dostaw