Nasze systemy
Nasze systemy

Rozwiązania informatyczne APLOK Sys wspierające procesy w zakładach rozbiorowych. Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi linii rozbiorowych w zakładach mięsnych niezależnie od specyfiki działalności produkcyjnej i przetwórczej. W całym procesie dostępne są mechanizmy umożliwiające zarządzanie odpadami oraz magazynem materiałów pomocniczych. Oprogramowanie może zostać wdrożone z wykorzystaniem urządzeń do rejestracji temperatur, systemów wagowych i etykietujących działających w zakładzie bądź dostarczonych przez APLOK Tech.

Moduły informatyczne wspierające zakład
ścieżka logistyczna:

1
Zakup surowca
- Rejestracja zamówień
- Awizacja i logistyka dostaw


2
Przyjęcia dostaw surowca
- Realizacja przyjęcia dostaw mięsa wołowego, wieprzowego
czy drobiowego zgodnie z obowiązującymi zasadami
-Znakowanie przyjętego towaru


3
Organizacja produkcji – zarządzanie produkcją
- Generowanie planów i zleceń produkcyjnych
- Rejestracja produkcji w tym uzysków rozbiorowych
- Obsługa konfekcjonowania wyrobu gotowego


4
Sprzedaż surowca
- Rejestracja zamówień
- Planowanie wysyłek
- Kompletacja zamówień i wydanie towaru
- Generowanie dokumentów transportowych i sprzedaży


5
Monitorowanie i raportowanie produkcji
- Bieżące monitorowanie postępu realizacji zleceń
- Raportowanie w tym kalkulacja rozbioru, śledzenie partii wg norm HCCP
- Generowanie zestawień dla weterynarii (PIWet)


6
Systemy pomocnicze
- System zarządzania odpadami z dostępem w ramach każdego z modułów
- Mechanizm zarządzania magazynem materiałów pomocniczych