Nasze systemy
Nasze systemy

Rozwiązania informatyczne APLOK Sys wspierające procesy w zakładach przetwórstwa mięsnego. Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi całego ciągu technologicznego przetwórstwa mięsa w zakładach wyposażonych w np. w halę rozbiorową, produkcyjną, magazyny mięsa oraz wyrobów gotowych, mroźnię, jak również system zarządzania odpadami. Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania pozwalają jeszcze lepiej dbać o jakość i bezpieczeństwo produkcji. Oprogramowanie może zostać wdrożone z wykorzystaniem urządzeń działających w zakładzie bądź dostarczonych przez APLOK Tech.

Moduły informatyczne wspierające zakład
ścieżka logistyczna:

1
Skup żywca
- Rejestracja zleceń zakupu żywca
- Ewidencja dobrostanu
- Przyjęcie dostaw żywca – waga inwentarzowa
- Rozliczenia dostawcy w wariancie za wagę żywca
- Generowanie dokumentacji ARIMR


2
Ubój
- Rejestracja masy półtusz (WBC) oraz klasyfikacja EUROP
- Rozliczenie dostawcy w wariancie za WBC
- Generowanie protokołów ustalenia klas jakości tusz wieprzowych


3
Organizacja produkcji – zarządzanie produkcją

Peklownia
- Obsługa peklowni suchej i mokrej – rozliczenie wydajności peklowni

Produkcja wędlin, kiełbas, podrobów
- Generowanie zleceń produkcyjnych
- Definiowanie receptur produkcyjnych
- Realizacja zleceń produkcyjnych wg receptur
- Rozliczenie wydajności produkcji

Obsługa obróbki cieplnej
- Ewidencja wagowa produktów przekazywanych do obróbki cieplnej
- Ewidencja wagowa produktów wychodzących po obróbce cieplnej
- Raportowanie ubytków obróbki cieplnej
- Ewidencja wyrobów gotowych - obsługa magazynu


4
Obsługa sprzedaży
Rejestracja zamówień – sprzedaży

- Obsługa konfekcjonowania
- Kompletacja zamówień i wydanie towaru
- Planowanie wysyłek
- Generowanie dokumentów sprzedaży
- Generowanie dokumentów transportowych
(WZ - HDI, Specyfikacja wydania, Listy przewozowe, CMR)

+ Magazyn przypraw

- Definiowanie receptur przyprawowych
- Produkcja mieszanek przyprawowych
- Ewidencja zakupionych mieszanek gotowych
- Realizacja zaopatrzenia działu produkcji

+ Magazyn materiałów pomocniczych

- Ewidencja zakupionych materiałów pomocniczych
- Obsługa bieżącego zapotrzebowania działu produkcji
- Monitorowanie oraz uzupełnianie stanów magazynowych
+ System zarządzania odpadami z dostępem w ramach każdego z modułów