Systemy BHP
APLOK Sys tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach, hutach o dużym zatrudnieniu. System BHP wdrażane przez APLOK mają na celu przeciwdziałanie występowaniu sytuacji niebezpiecznych. Podwyższają bezpieczeństwo, a tym samym przyczyniają się do wymiernych oszczędności finansowych poprzez redukcję strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, czy innych zagrożeń. Projektowane i wdrażane systemy BHP umożliwiają monitoring zdarzeń niebezpiecznych, planowanie i raportowanie audytów oraz szkoleń BHP. Wdrożenie systemu oprócz podstawowych korzyści niesie za sobą również podniesienie wiarygodności firmy w oczach pracowników, ale również poprawę wizerunku firmy na zewnątrz organizacji.

Zaletami systemu informatycznego BHP są:
  • Uporządkowanie stanu formalnoprawnego zakładu
  • Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
  • Szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych zagrożeń
  • Zmniejszenie liczby wypadków i sytuacji niebezpiecznych
  • Podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP;
  • Wdrożenie w oparciu o komputery stacjonarne, smartfony z ekranami dotykowymi oraz ekrany dotykowe w info kioskach
  • Intuicyjny, wygodny interface
  • Skrócenie czasu wypełniania dokumentacji oraz ewidencja elektroniczna
  • Prowadzenie zaawansowanych analiz i szczegółowego monitoringu i oraz nadzoru
  • Poprawa wydajności i jakości pracy zakładu